Syn og Skøn

Ravn ByggeRådgivning

Syn og skøn i Aarhus

Jeg tilbyder mig som syns- og skønsmand med ekspertise inden for tag- og facadekonstruktioner og vindue/døre, inklusive de omkringliggende bygningsdele. Som syns- og skønsmand vil jeg yde en objektiv teknisk vurdering og redegørelse for produktet, bygningskonstruktionen og udførelsen. 

Hvis bygherren og entreprenøren er enige om at udpege en syns- og skønsmand og på baggrund af mine observationer forsøger at bilægge deres tvist, vil jeg stå til rådighed for at yde min ekspertise og hjælpe med at nå til enighed. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om et frivilligt syn og skøn, eller hvis syns- og skønsmandens observationer ikke fører til enighed, kan parterne søge at få afgjort uenigheden ved voldgift eller ved de almindelige domstole.

Mit mål som syns- og skønsmand er at yde en objektiv teknisk vurdering og redegørelse for bygningskonstruktionen og udførelsen, således at tvister mellem bygherre og entreprenør kan blive løst på en fair og retfærdig måde.

Kontakt os