Syn og Skøn i Aarhus

Ravn ByggeRådgivning

Syn og skøn i Aarhus

“Syn og skøn” er et teknisk dokument, der kan komme til brug i en retssag som bevis for fejl eller mangler ved en bolig. Formålet med at få udarbejdet dokumentet er at få klarlagt, hvordan hele eller dele af en bygning er blevet opført. 

Dokumentet tages i brug i situationer, hvor 2 parter er uenige om, hvorvidt et bestemt byggearbejde er blevet lavet korrekt.

Bestil Syn og skøn i Århus

I Aarhus finder du Ravn Byggerådgivning, der er en professionel virksomhed, som specialiserer sig i syn, skøn og tilstandsrapporter. Den kvalitetsbevidste ejer af virksomheden har mere end 30 års erfaring med at samarbejde med blandt andet VELFAC og VELUX. Dette betyder, at du kan forvente en skønsmand, som har særlig fokus på tag, facade samt vinduer og døre. 

Når du bestiller syn og skøn, vil den uvildige byggesagkyndige besøge dén bygning personligt, som der er tvist omkring. Som resultat af undersøgelsen modtager du et dokument med teknisk vurdering af både produkt, omkringliggende konstruktion samt udførelse. 

Sådan udpeges en skønsmand

Der er forskellige muligheder for at samarbejde med syn og skøn i Århus. Der findes 2 veje til, at der samarbejdes med en fagprofessionel, der har kompetence til at foretage syn og skøn. Det gælder hhv. ved frivilligt og ufrivilligt skønt. 

Det kan være, at bygherre og entreprenør er blevet enige om at vælge en bestemt skønsmand. Og hvor det er aftalen, at de 2 parter på egen hånd håndterer den interne tvist.

Er det ikke muligt for de uenige parter at nå frem til dialog og selv ordne tvisten mellem sig, kan situationen klares ved, at der ufrivilligt bestilles en skønsmand. Her kan tvisten blive afgjort enten ved voldgift eller via retssag i de almindelige domstole.

Få tryghed i forbindelse med tvist om byggeprojekt

Det har stor, psykisk betydning at samarbejde med en saglig og uvildig skønsmand, der har erfaring med at foretage syn og skøn. Når du allierer dig med Ravn Byggerådgivning, kan du få en uforpligtende snak. Og du kan bede om at få din skønsmand på besøg, så du kan vurdere seriøsitet og professionalisme. 

På dén måde kan du få tryg i en proces, som kan skabe usikkerhed og bekymring.

Kontakt os